อุกกาบาต

อุกกาบาต

อุกกาบาต! สดร.คาดดาวตกสีเขียวปรากฏเหนือท้องฟ้า เป็น ดาวตกชนิดลูกไฟ อุกกาบาต ลูกไฟสีเขียวที่ปรากฏเหนือท้องฟ้าคืนวันที่ 4 มี.ค.67 แถบภาคกลางและภาคตะวันออกของไทย ทาง สดร.คาดว่าเป็นดาวตกชนิดลูกไฟ ตามที่มีการแชร์คลิปวิดีโอและภาพถ่ายบนโลกออนไลน์ ปรากฏเป็นลูกไฟสีเขียวขนาดใหญ่วิ่งพาดผ่านท้องฟ้าเป็นแนวยาวในช่วงคืนวันที่ 4 มี.ค.67 เวลาประมาณสามทุ่มเศษ ทำให้มีผู้พบเห็นเป็นจำนวนมากในจังหวัดแถบภาคกลาง และภาคตะวันออกของไทย อาทิ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบรี ชลบุรี สมุทรสาคร นครนายก ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และฉะเชิงเทรา จากข้อมูลดังกล่าว ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ คาดการณ์เบื้องต้นว่า เป็นดาวตกชนิดลูกไฟ ด้านนายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กล่าวว่า ดาวตก (Meteorite) เกิดจากการที่วัตถุท้องฟ้าขนาดเล็กผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลก เสียดสีกับชั้นบรรยากาศในระดับความสูงประมาณ 80-120 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแสงสว่างวาบพาดผ่านท้องฟ้า ยิ่งวัตถุมีขนาดใหญ่ ยิ่งทำให้ความร้อนและแสงสว่างที่เกิดขึ้นมากตามไปด้วย ซึ่งจากคลิปวิดีโอและภาพถ่ายบนโลกออนไลน์ ดาวตกที่ปรากฏมีขนาดใหญ่และสว่างมาก ความสว่างมีความใกล้เคียงกับดาวศุกร์ จึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นดาวตกชนิดลูกไฟ (Fireball) ทั้งนี้ แสงสีเขียวของดาวตก สามารถบ่งบอกได้ว่ามีธาตุนิกเกิล ซึ่งเป็นธาตุโลหะส่วนประกอบของดาวตก ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อสีของดาวตก คือ […]