อุกกาบาต! สดร.คาดดาวตกสีเขียวปรากฏเหนือท้องฟ้า เป็น ดาวตกชนิดลูกไฟ

อุกกาบาต ลูกไฟสีเขียวที่ปรากฏเหนือท้องฟ้าคืนวันที่ 4 มี.ค.67 แถบภาคกลางและภาคตะวันออกของไทย ทาง สดร.คาดว่าเป็นดาวตกชนิดลูกไฟ

ตามที่มีการแชร์คลิปวิดีโอและภาพถ่ายบนโลกออนไลน์ ปรากฏเป็นลูกไฟสีเขียวขนาดใหญ่วิ่งพาดผ่านท้องฟ้าเป็นแนวยาวในช่วงคืนวันที่ 4 มี.ค.67 เวลาประมาณสามทุ่มเศษ ทำให้มีผู้พบเห็นเป็นจำนวนมากในจังหวัดแถบภาคกลาง และภาคตะวันออกของไทย อาทิ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบรี ชลบุรี สมุทรสาคร นครนายก ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และฉะเชิงเทรา จากข้อมูลดังกล่าว ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ คาดการณ์เบื้องต้นว่า เป็นดาวตกชนิดลูกไฟ

อุกกาบาต

ด้านนายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กล่าวว่า ดาวตก (Meteorite) เกิดจากการที่วัตถุท้องฟ้าขนาดเล็กผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลก เสียดสีกับชั้นบรรยากาศในระดับความสูงประมาณ 80-120 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแสงสว่างวาบพาดผ่านท้องฟ้า ยิ่งวัตถุมีขนาดใหญ่ ยิ่งทำให้ความร้อนและแสงสว่างที่เกิดขึ้นมากตามไปด้วย ซึ่งจากคลิปวิดีโอและภาพถ่ายบนโลกออนไลน์

ดาวตกที่ปรากฏมีขนาดใหญ่และสว่างมาก ความสว่างมีความใกล้เคียงกับดาวศุกร์ จึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นดาวตกชนิดลูกไฟ (Fireball) ทั้งนี้ แสงสีเขียวของดาวตก สามารถบ่งบอกได้ว่ามีธาตุนิกเกิล ซึ่งเป็นธาตุโลหะส่วนประกอบของดาวตก

อุกกาบาต

ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อสีของดาวตก คือ เศษหินและฝุ่นของดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งเข้ามาชนกับชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็วสูงมาก เกิดเป็นการเสียดสีและเผาไหม้ทำให้อะตอมของดาวตกเปล่งแสงออกมาในช่วงคลื่นต่าง ๆ เราจึงมองเห็นสีของดาวตกปรากฏในลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสองปัจจัย ได้แก่ องค์ประกอบทางเคมี และโมเลกุลของอากาศโดยรอบ

โดยในแต่ละวันจะมีวัตถุขนาดเล็กผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกเป็นจำนวนมาก เราสามารถพบเห็นได้เป็นลักษณะคล้ายดาวตก และยังมีอุกกาบาตตกลงมาถึงพื้นโลกประมาณ 44 – 48.5 ตันต่อวัน แต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ห่างไกลผู้คน เราจึงไม่สามารถพบเห็นได้ เรื่องดาวตกที่พาดผ่านบนท้องฟ้าถือเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์

ขอขอบคุณบทความจาก : อุกกาบาต